Erica de Koning PhD
Klinisch psycholoog || Executive coachPsychotherapie

We gaan aan de slag om je psychische klachten te verminderen of beter hanteerbaar maken. We richten ons op het bewust worden van gevoelens, wensen, behoeften en gedragingen. We zullen praten over je gezin van herkomst en de belangrijkste relaties in je leven. Samen gaan we patronen herkennen, waardoor er ruimte ontstaat om andere keuzes te maken. Psychotherapie garandeert niet dat je de rest van je leven gelukkig zal zijn. Maar als het goed is leer je wel hoe je beter met uitdagingen en problemen om kan gaan.

“Psychotherapie is een effectieve gespreksbehandelmethode voor psychische stoornissen en problemen. Gesprekken tussen de cliënt(en) en de deskundige hulpverlener staan centraal. De behandelingen zijn kort als het kan en langer als dat nodig is, omdat bij sommige ernstige psychische problematiek het belangrijkste effect van de behandeling pas na ongeveer een jaar te behalen is ” (NvP)

Psychotherapie is volgens de richtlijnen de eerste keuze behandeling bij angst-, stemmings- en persoonlijkheidsstoornissen, het is de voorkeursbehandeling voor kinderen, volwassenen en ouderen met zowel enkelvoudige als meervoudige, complexe psychische problematiek, en vaak persoonlijkheidsproblematiek